HINNOITTELU

Hinnoitteluperusteena on Seurakuntaoppaan vierailevan puhujan palkkiosuositukset. Palvelun lähtökohtana on seurakuntalaisten tarpeet, toiveet ja seurakunnan tavoitteet. Useammista etukäteen sovituista puhuja- tai opetusvierailuista saa alennusta. Kesäkuuhun 2022 saakka kaikille seurakunnille puhujapalkkio 2020 -taksojen mukaisesti. Alle 150 jäsenen seurakunnille veloitus toimensa ohella vierailevan taksojen mukaan. Matkakorvauksissa ja puhujapalkkiossa voi säästää, jos kaksi tai useampi seurakunta järjestää tilaisuudet tai koulutukset yhteistyössä. Kysy 300 km ylittävien matkojen korvauksista alennusta.

”Lähteekö kaksi yhdessä kulkemaan, jos eivät ole siitä sopineet?”
(Aamos 3:3)

Yhdessä tavoitteita kohti matkaaminen on sujuvinta ja hedelmällisintä, kun mahdollisuuksien mukaan sovimme jo etukäteen kalenterimerkintöjen lisäksi palvelustyöhöni liittyvistä toiveista ja tavoitteista sekä kustannuskysymyksistä.

Esimerkkejä seurakunta-oppaan 2020 suosituksista ”kiertävälle puhujalle”: la ja su 1. tilaisuus 280 €, 2. tilaisuus 125 €.
Alle 150 jäsenen seurakunnille ehdotan palkkioperusteeksi suosituksia ”toimensa ohella kiertävälle”: la ja su 1. tilaisuus 180 €, 2. tilaisuus 90 €.

Matkakorvaukset valtion taksojen mukaan. 300 km ylittävien matkojen korvauksista sovitaan erikseen.

Mitä sinä ja seurakuntanne muu johto ajattelette näistä hinnoittelun perusteista? JA ALE-TARJOUKSISTA?

VAIKUTTAVUUTTA JA SÄÄSTÖÄ SUUNNITELMALLISUUDESTA

Muotoillaan yhteistyöstämme tarpeisiinne, tavoitteisiinne ja talouteenne sopivaa.

JUMALANPALVELUSPUHEITA KERTAVIERAILUNA
– Tarjolla tukea tiedottamiseen somessa
– Mahdollisuus maksuttomaan oheismateriaaliin

Valmistelen puheeni ja opetusaineistoni siten, että niistä on mahdollisuus monistaa etukäteen tai vierailun yhteydessä jaettavat tiivistelmät. Jos tätä toivotaan, toimitan monistettavan aineiston maksutta sähköpostilla. Monistustyö ja sen kulut jäävät seurakunnan vastuulle.

Jos teille sopii, tiedotan vierailustani kiinnostavalla tavalla Some -kanavillani. Voin toimittaa maksutta huomiota ja kiinnostusta herättävää kuva- ja tekstiaineistoa myös seurakuntanne Some-tiedotuksessa käytettäväksi.

SOVITAANKO USEAMPI JUMALANPALVELUSVIERAILU?
– Kätevää ja hyödyllistä kaikille osapuolille
– Säästöä. Kolmas vierailu – 50% -hinnalla.
– Jatkuvuus sopivan aiheen käsittelyssä tuo vaikuttavuutta.

Seurakunnan johdolle ja puhujavieraille on ajankäytön ja työn johdonmukaisuuden kannalta hyödyllistä, että yhteistyötä suunnitellaan pitkäjännitteisesti. Eikö saman puhujan vierailuja voisi olla vaikka 2 – 4 vuodessa? Tällainen toiminta mahdollistaisi myös tehokkaampaa tiedottamista: yksi ilmoitus, monta päivämäärää. Tai sama ilmoituspohja, jota muokataan, kun seuraava vierailu lähestyy.

Tieto useammasta sovitusta vierailusta antaa kalenterinhallinnan vakautta myös freelancer -työntekijän talouteen. Tästä syystä lupaan joka kolmannen puhujavierailun puolella hinnalla.

Lyhyet, 3 – 5 puheen saarnasarjat tehostavat Raamatun tuntemusta, kyseisen aiheen sisäistämistä, hengellistä kasvua ja opetuksen soveltamista jokapäiväiseen elämään. Kasvavien seurakuntien pastorit, kuten Rick Warren, pitävät tällaista toimintatapaa parhaana ja suosittelevat sitä käytännöksi kaikkiin seurakuntiin. (Lähde: Päämäärätietoinen seurakunta -kirja) Olen asiasta samaa mieltä. Palvelen mielelläni seurakuntaanne saarnasarjoilla. Voitte toivoa saarna- ja opetusaiheita. Lähiaikoina laadin luettelon joistakin hyväksi havaituista saarnateemoista ja laitan sen tänne. Luonnollisesti toiveenne voi olla myös luettelon ulkopuolelta. Paras teema on sellainen, joka koskettaa seurakuntalaistenne ym. kuulijoiden tai seurakuntaelämänne ajankohtaisia tarpeita. Mitähän ne olisivat?

OPETUS (O.), KONSULTOINTI (K.) ja UUDISTUSPROSESSIT (U.)
– pitkäjännitteisyyttä voimaantumista ja edistymistä

Kuten huomaat, ”j.o.k.u” -logon pisteet kirjainten välillä kohoavat. Tämä kuvastaa sitä, että kristittyjen elämä, Jumala-suhde ja palvelustyö kehittyy parhaiten ”O. K. ja U.” – kohdissa, opetuksen, konsultoinnin ja uudistusprosessien yhteydessä.

”O. K. ja U:” etsivät – ja ajan myötä löytävät – teille parhaita vastauksia seurakunnan vastuunkantajatarpeeseen, kasvua tuottavan laadun lisääntymiseen ja taloudellisiin haasteisiin. Valitettavaa, että tämä mahdollisuus jää seurakunnilta yleensä hyödyntämättä, vaikka seurakunnan YDINTEHTÄVÄ ON tuottaa satonaan ”opetuslapsia” ja hengellisesti kypsiä palvelijoita, jotka käyttävät lahjojaan seurakunnan rakentumiseksi. Tässä tarvitaan ”O.K. ja U.”

Opetuksen, Konsultoinnin ja Uudistusprojektien sisällöstä ja hinnoittelusta sovitaan seurakuntien kanssa yksilöllisesti – toiveet, toteutus ja talous huomioiden. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan.

Yhteydenottolomakkeen kautta voit kertoa toiveitasi
tai ehdottaa, milloin voimme soitella puolin tai toisin.

Palvelijan tärkein kysymys:

”Mitä te haluatte minun tekevän?” (Markus 10:36)